Impresszum

Szabad Gondolat

Az antropozófia és a szociális élet folyóirata

Kiadja: Ita Wegman Alapítvány
Felelős kiadó: a kuratórium elnöke, Frisch Mihály
Felelős szerkesztő: Oravecz Péter
Szerkesztõbizottság: Döbröntei Zoltán, Frisch Mihály, Gergár Mária

ISSN 1418 4443

Olvasói levelek, hirdetések, információ: a szerkesztőség címére lehet beküldeni
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41. Tel: 06-70/774 66 94, Honlap: www.szabadgondolat.hu, E-mail: info@szabadgondolat.hu

A Szabad Gondolatban megjelent minden szerzői mű az 1999. évi LXXI. törvény (a szerzői jogról) hatálya alá tartozik. 34.§ (1) „A mû részletét – az átvevõ mû jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerzõ megnevezésével bárki idézheti.”

Beküldött írásokat nem küldünk vissza, és nem őrzünk meg.

Az egyes lapszámok megvásárolhatók a Szabad Gondolat szerkesztőségében (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.), az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45.) és a veszprémi Elixír Könyvesboltban (8000 Veszprém, Ady Endre u. 7.), valamint előfizethető a szerkesztőségben,
 
ill. megrendelhető e-mailben vagy telefonon.
 
Éves előfizetési díj: 4400 Ft (postaköltséggel együtt)
 
(A lap ára: 1000 Ft)
 
Számlaadatok banki átutalás esetére: Ita Wegman Alapítvány 12001008 - 00102692 - 00100005 Új előfizetőinktől kérjük, hogy a közlemény rovatba írják be a nevet és a pontos címet.