1998. április (1/1)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
3
Meghívó a Szabad Gondolatok házának avató ünnepségére
5
A Szabad Gondolatok Házának avató ünnepsége
9
Kálmán István és az avató ünnepség egyik résztvevőjének beszélgetése
10
Az alapítók és intézményeik – Kós Károly Egyesülés
11
Az alapítók és intézményeik – Skarabeus Művészeti Műhely
12
Az alapítók és intézményeik – A Pagony-történet
14
Szabad az Á – Pagony a Józsefváros közepén (Mesterházy Mária riportja Szűcs Gáborral)
16
Az alapítók és intézményeik – Ita Wegman Alapítvány
16
Ita Wegman életútja
18
A gyógyítóművészet és Natura istennő (részletek)
19
A misztérium-történet egy darabja – tekintettel a gyógyítóművészet szellemtudományos kitágítására (részlet)
20
A tanterv mint pedagógiai kutatási feladat
24
1998. március 15. a Szabad Gondolatok Házában
Szerző
25
Hírek, információk
27
Waldorf intézmények címjegyzéke

EDITORIAL

Tisztelt Olvasó!

Az Ita Wegman Alapítvány a "Szabad Gondolat" folyóirat első számát ajánlja Önnek. Valójában nem egészen új lapról van szó, hanem részben az alapítvány által korábban kiadott "Nevelésművészet" folytatásáról*

A Nevelésművészet a Waldorf-pedagógia magyarországi művelőinek és barátainak szólt, évente négy alkalommal jelent meg: először 1996 szeptemberében; utolsó, hatodik száma pedig 1997 novemberében.

A lap egyre növekvő oldalszáma és az eladott példányok (750 db/szám) azt mutatták, hogy a Waldorf-iskolák nevelőinek és a szülőknek igénye és szüksége van egy ilyen folyóiratra. Természetesen egy lap, mely azzal az igénnyel lép föl, hogy a szabad iskolát és a szabad szellemi életet szeretné képviselni, a Waldorf-világon belül is támadásoknak van kitéve.

De nem ezek a támadások vagy financiális nehézségek okozzák, hogy a hetedik szám már nem tud megjelenni, hanem az, hogy a szerkesztőbizottság tagjai - akik indulásakor egységesen vállalták a lapot - időközben részben kiléptek a szerkesztőbizottságból, többen pedig nem vállalták a lap szerkesztésével járó munkák elvégzését. Mindazoknak, akik munkájukkal, írásaikkal hozzájárultak a lap megjelenéséhez, köszönetet mondunk.

1998. január 3-án felavattuk a Szabad Gondolatok Házát. Az Ita Wegman Alapítvány kuratóriuma megkérdezte a Szabad Gondolatok Házának alapítóit, elvállalnák-e egy folyóirat szerkesztését, mely utódja lehetne a már igen népszerűvé vált Nevelésművészetnek. Valamennyien igent mondtak, így megalakult a hét tagú új szerkesztőbizottság, mely felelős szerkesztője, gondozója lesz az új folyóiratnak.

A lap új címet kapott: Szabad Gondolat. Ezen túl két alapvető változást szeretnénk megvalósítani:

  • Az antropozófia, mint a jelenkor szellemi forrása, a jövőt magukban hordozó, felnövekvő gyermekek nevelése és a Rudolf Steiner által felfedezett szociális hármas tagozódás egymástól elválaszthatatlanok. Bármelyiket figyelmen kívül hagyjuk, az a másik kettő torz fejlődéséhez vezet. Ezért lapunk a három témát átfogó összefüggéseiben szeretné a középpontba helyezni.
  • A másik szempont abból a meggyőződésünkből adódik, hogy ahol az antropozófia valóban életet jelent, azt ma nem az intézményesített centrum(ok)ban, hanem a periférián, azokban a kezdeményezésekben találjuk, melyek az elmúlt tíz év során megvalósultak, és amelyek az antro-pozófiát, mint korunk legmodernebb szellemiségét tekintik működésük forrásának. Ezért lapunkkal most ehhez a szélesebb körhöz szeretnénk szólni.

Emellett központi gondolatnak tartjuk, hogy az antropozófiának a századvégen meg kell újulnia, hogy a periféria és a centrum egyensúlya ismét helyreálljon.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Rudolf Steiner a XIX. század végén "A szabadság filozófiája" című könyvével megteremtette azt a lehetőséget, hogy az emberek a szabad spirituális gondolkodást individuális képességként magukban kifejlesszék, és ezzel a képességgel felismerjék az antropozófia kultúrát és civilizációt megújító feladatát.

A Szabad Gondolatok Házának kezdeményezésével erre a feladatra szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezért első számunkban részletes ismertetést közlünk az 1998. január 3-i avató ünnepségről.

Továbbá rövid írásokban mutatkoznak be olyan intézmények, melyek a Rudolf Steiner alapította szellemtudományt a szellemi élet legfontosabb forrásának tekintik. Ezen intézmények alapítóinak és társalapítóinak kezdeményezéséből született meg a Szabad Gondolatok Háza.

Ma a magyarországi Waldorf-iskolák egyik legaktuálisabb kérdése az 1-8. osztályos tanterv kidolgozása. Ehhez nyújt segítséget Heinz Zimmermann és Thomas Stöckli írása, melyet Kádas Ágnes fordításában közlünk.

Magyarországon először jelennek meg részletek Ita Wegmannak, az antropozófiai gyógyászat legnagyobb úttörőjének írásaiból, életútjának rövid áttekintésével kiegészítve.

Lapunk arculatát fokozatosan akarjuk kialakítani. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük hozzászólások, olvasói levelek formájában. Az újságban megjelent írásokkal ellentétes nézeteknek is készséggel helyet adunk.

Szerkesztőbizottság

* A Nevelésművészetet megelőzte a "Hírlevél a Waldorf pedagógia magyarországi barátainak és művelőinek", melynek fejlécében szerepelt a "szabad gondolat" kifejezés.