1999. Pünkösd (2/2)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
3
Szerbia vagy Európa ellen indított háború?
7
Aforisztikus kiegészítések
10
Egy meg nem írt napló gondolattöredékei
12
50 éves a NATO
14
Kompország katonái
17
Elkerülhetetlen-e a háború, ami bennünk dúl?
18
Az ötödik huszonötéves terv
Szerző
23
Olvasói levelek
25
A Szabad Főiskola programja
34
Hírek, információk
35
Waldorf intézmények címjegyzéke

Bevezető

Tavaszi számunk az építés és rombolás kettősségét köti össze. Egyik fele egy gyökereivel hosszú évekre visszanyúló folyamatos munka kiteljesedéséről szól. Egy új iskola programját mutatjuk be, amely választ kíván adni az ezredforduló kihívásaira. Olyan szellemi vállalkozás ez, ami kimondott és kimondatlan kérdések és bizonytalanságok tisztázását, rendezését tűzi ki célul, az együtt gondolkodás, az alkotás lehetőségét kínálva fel az érdeklődőknek. Elgondolása szöges ellentétben áll a jelenleg divatos, manipulálásra építő emberi és társadalmi viszonyokkal, mégsem szabad rendkívülinek nevezni. A rendkívüliség ugyanis sokkal inkább arra a helyzetre illő jelző, amelyben ez a kezdeményezés megszületett.

Európa jólétben elgyengült, kábult állapota a NATO-t olyan hatalomhoz segítette, amely a kelet-nyugati ellentéteknek szolgáltatja ki egész világunkat. Amerika saját súlyának bűvöletében nem képes önmagának határokat szabni és egyre féktelenebb politikát folytat. Európának, Közép-Európának kellene felismernie, hogy saját identitását feladva nemhogy egyensúlyozni nem lesz képes a két szélső erő között, de megmaradni sem.

A lap másik fele tehát az albán kisebbség ürügyén történt beavatkozásról gyűjtött gondolatainkat közli. Szükségünk van a szellemi szabadságra, az elfogulatlan ítéletre, az emlékezésre és az érdeklődésre, ha nem akarunk bábokként, emberi automatákként lézengeni egy, a biztonság érdekében minden zavaró tényezőt a szőnyeg alá söprő, kiüresedett, jóléti világban. Erről szólnak a visszajelzések, az iskolatervezet, és erről szól valamiképpen a Pünkösd ünnepe is, amelyre a lap megjelenését előre hoztuk. Sok szeretettel adjuk át üzenetünket Olvasóinknak.

Mottó: „Európa terhes, és erős gyermeket fog szülni/'

*J.Valentin Andreae: Fama fmíernifaíis, 1614