2000. április (3/1)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
3
Lenni vagy nemlenni – Az antropozófiai hármastagozódás-mozgalom az új évezred küszöbén
4
Halandó halhatatlanság
Szerző
5
Bemutatkozik a győri Forrás Waldorf Iskola
Szerző
9
Az ember önmegvalósítása a hármas tagozódású társadalomban
10
Szubjektív gondolatok Amerikáról némi történelmi visszatekintéssel – I. rész
12
Kitágított művészetszemlélet
14
A görög kortól a középkor klasszikus természettudományán át az elbizonytalanodás koráig
16
Vállalkozások, vállalkozók
Szerző
18
Gondolatok a teremtésről egy vállalkozás kapcsán – Beszélgetés Somogyi Tiborral
22
Hazudik, aki azt mondja, nem számít a pénz
Szerző
24
Három generáció a jelzálogtól a kárpótlásig
25
Az egyes világok és azok megfigyelési módjai
27
A Közlekedési Múzeumban
Szerző
28
A császár új ruhája – Gondolatok a Waldorf Szövetségről (olvasói levél)
Szerző
28
Hírek, információk
29
Könyvismertetők
31
Waldorf intézmények címjegyzéke

Bevezető

A kétezredik évben - korábbi szerkezetét kicsit módosítva -harmadik évfolyamát indítja lapunk.

Amit továbbra is fontosnak - sőt, egyre fontosabbnak - tartunk, hogy tudatosítsuk az antropozófia, a Waldorf-pedagógia és a hármas tagozódás összefüggését; hogy felhívjuk az antropozófusok figyelmét az antropozófiai társaság elmulasztott feladatára. Hogy milyen „húsbavágó" komolyan venni az antropozófiát, erről ad képet Makovecz Imre írása. „Hogy van az, hogy én is a világ közepe vagyok, de az összes többi ember is az?" A Kós Károly Egyesülés és az Ita Wegman Alapítvány által 1999. szeptemberében indított Szabad Főiskola kétéves programja olyan kísérlet, melyben a tanárok a diákokkal közösen megpróbálják kidolgozni annak a főiskolának a tantervét, jogrendjét és finanszírozási módját, mely a szabad szellemi élet intézménye lehetne -mindenekelőtt olyan diákok számára, akik a Waldorf-iskola elvégzése után nem tudnak, vagy nem akarnak állami egyetemeken továbbtanulni, de képzésüket a Waldorf-pedagógia szellemében kívánják folytatni. Ezért továbbra is fontosnak tartjuk a Waldorf-iskolákkal való kapcsolatot. így minden számunkban lehetőséget biztosítunk egy-egy Waldorf-iskolának, hogy bemutatkozzon, beszámoljon az ott végzett munkáról, az iskola életéről. Egyre részletesebben fogjuk bemutatni a főiskola munkáját. A tanárok összefoglalókat közölnek a témakörükben tartott előadásaikról, és a diákok dolgozataiból is közreadunk néhányat. A meghívott előadókkal a hallgatók interjúkat készítenek, ezeket is olvashatják lapunkban.

Ebben a számban a győri Waldorf-iskola munkatársaitól kapott írásokat közöljük, a Szabad Főiskola tanárainak összefoglalóit, három hallgatói dolgozatot és két interjút.

Továbbra is számítunk olvasóink észrevételeire, visszajelzéseire, és örömmel közlünk az általunk felvetett kérdésekhez kapcsolódó olvasói leveleket.