2001. április (4/1)

Tartalomjegyzék: 
Szerző
2
Bevezető
3
A mocskolódás anatómiája. Újabb támadás a Waldorf ellen
Szerző
4
"Koponyák és csontok" a Wall Streeten
Szerző
9
Az európai tájkultúra mint feladat – Dornachi kiáltvány...
Szerző
13
Találkozás Elisabeth Beringerrel
14
Mint ki tiszta fényben... (Károly Sándor fordítása)
Szerző
15
Az Ita Wegman Alapítvány
Szerző
19
Az agy korszak
22
A magyarországi reformáció
Szerző
30
Beszélgetés Kálmán Istvánnal
32

Bevezető

A kétezredik évben - korábbi szerkezetét kicsit módosítva -harmadik évfolyamát indítja lapunk.

Amit továbbra is fontosnak - sőt, egyre fontosabbnak - tartunk, hogy tudatosítsuk az antropozófia, a Waldorf-pedagógia és a hármas tagozódás összefüggését; hogy felhívjuk az antropozófusok figyelmét az antropozófiai társaság elmulasztott feladatára. Hogy milyen „húsbavágó" komolyan venni az antropozófiát, erről ad képet Makovecz Imre írása. „Hogy van az, hogy én is a világ közepe vagyok, de az összes többi ember is az?" A Kós Károly Egyesülés és az Ita Wegman Alapítvány által 1999. szeptemberében indított Szabad Főiskola kétéves programja olyan kísérlet, melyben a tanárok a diákokkal közösen megpróbálják kidolgozni annak a főiskolának a tantervét, jogrendjét és finanszírozási módját, mely a szabad szellemi élet intézménye lehetne -mindenekelőtt olyan diákok számára, akik a Waldorf-iskola elvégzése után nem tudnak, vagy nem akarnak állami egyetemeken továbbtanulni, de képzésüket a Waldorf-pedagógia szellemében kívánják folytatni. Ezért továbbra is fontosnak tartjuk a Waldorf-iskolákkal való kapcsolatot. így minden számunkban lehetőséget biztosítunk egy-egy Waldorf-iskolának, hogy bemutatkozzon, beszámoljon az ott végzett munkáról, az iskola életéről. Egyre részletesebben fogjuk bemutatni a főiskola munkáját. A tanárok összefoglalókat közölnek a témakörükben tartott előadásaikról, és a diákok dolgozataiból is közreadunk néhányat. A meghívott előadókkal a hallgatók interjúkat készítenek, ezeket is olvashatják lapunkban.

Ebben a számban a győri Waldorf-iskola munkatársaitól kapott írásokat közöljük, a Szabad Főiskola tanárainak összefoglalóit, három hallgatói dolgozatot és két interjút.

Továbbra is számítunk olvasóink észrevételeire, visszajelzéseire, és örömmel közlünk az általunk felvetett kérdésekhez kapcsolódó olvasói leveleket.